Usługi prawnicze

Notariusze... zawód zaufania publicznego

Dodany przez Hipolit, w dniu 12/12/2014

(...) Notariusz to jeden z zawodów zaufania publicznego, cieszący się ogromny prestiżem. Każdego notariusza powołuje Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Izby Notarialnej. Do jego kompetencji należy między innymi sporządzanie aktów notarialnych oraz przyjmowanie oświadczeń o nadaniu, przyjęciu bądź odrzucenia spadku.Droga do tego, aby zostać notariuszem jest bardzo długa. Wymaga wielu lat nauki. Jej początkiem są trudne studia prawnicze. Praktyczną stronę zawodu notariusz poznaje w trakcie dwu i pół letniej aplikacji notarialnej. Po aplikacji kandydata na notariusza czekają (...)

Powiązane tagi: notariusz, radca prawny, usługi prawnicze

Co robi radca prawny

Dodany przez Wiesława, w dniu 20/02/2013

(...) Radca prawny opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych, walczy o odszkodowania za opóźnione samoloty oraz występuje w imieniu klienta przez sądami oraz urządami. Przykładowe obowiązki notariusza (czynności notarialne):- Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia- spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek)- doręczanie oświadczeń- Tworzenie projektów aktów, oświadczeń a także innych dokumentów.- przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów oraz papierów wartościowych- Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów- Przygotowywanie protestów weksli a także czeków- Sporządzanie poświadczeń:   - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym (...)

Powiązane tagi: kancelaria, prawo, usługi prawnicze