Usługi

Co to jest teflonowanie?

Dodany przez Eryk, w dniu 10/12/2012

(...) Atrybuty powłok:Odporność termiczna - PTFE jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym, cechuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury do 315 stopni Celsjusza. W zakresie temperatur (-200 : 260) powłoki mogą pracować ciągle bez utraty swoich właściwości.Obojętność fizjologiczna - doświadczenie w dziedzinie eksploatacji powłok antyadhezyjnych i badań toksykologicznych, potwierdziły całkowite bezpieczeństwo ich stosowania - PTFE z powodzeniem znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz medycynie. Profesjonalne teflonowanie powierzchni wykorzystywane jest w wielu gałęziach przemysłowych.Właściwości dielektryczne - powłoki PTFE posiadają doskonałe cechy izolacyjne. Spośród wszystkich stałych materiałów elektroizolacyjnych, PTFE posiada najmniejszą względną przenikalność elektryczną oraz współczynnik strat dielektrycznych. Na moc tych wskaźników, podobnie jak na pozostałą charakterystykę elektryczną nieduży wpływ ma temperatura, ciśnienie i częstotliwość.Nieprzywieralność do innych tworzyw - energia powierzchniowa polietrafluoroetylenu ma wartość najmniejszą wśród wszystkich znanych ciał stałych. właściwość ta określa z kolei wiele parametrów polimerów jak np.: zwilżalność, adhezję, współczynnik tarcia.Niezwilżalność - mając na uwadze nie wysoką energię powierzchniową powłoka wykazuje nie wysoką sorpcję i wysoki współczynnik antyadhezji.Odporność chemiczna - powłoki PTFE są obojętne na działanie zdecydowanej większości substancji chemicznych tj.: kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. Jej odporność można porównać z odpornością metali szlachetnych. PTFE nie wytrzymuje jednak działania rozpuszczonych lub stopionych litowców gazowego fluoru i chlorotrójfluoru.Cechy antykorozyjne - Dzięki aspektom fizyko-chemicznym powłoki PTFE stanowią doskonałą ochronę przed korozją nawet w środowisku agresywnym.Minimalny indeks tarcia - indeks tarcia mieszczący się w (...)

Powiązane tagi: biznes, usługi