Public relations

Jak badać opinie klientów?

Dodany przez Wiesława, w dniu 23/12/2012

(...) kontrolna - kontrola realizacji celu np. kampanii promocyjnej, czy dany cel jest osiągnięty a także z jakim rezultatem,- prognostyczna - polega na przewidywaniu przyszłości na podstawie tego, co działo się w przeszłości (prognozowanie trendu),- wyjaśniająca - wyjaśnienie powodów i zależności zaistniałej sytuacji, działamy w kierunku wyodrębnienia zależności przyczynowo-skutkowych, np. zwiększamy cenę i zakładamy, iż spowoduje to określony skutek, trzeba zatem to zweryfikować,- opisowa - charakteryzuje otoczenie rynkowe (rynku, konkurencji, itp.),- innowacyjna - szukanie na rynku nowatorskich rozwiązań, szans, zmian na realizowanie nowych zadań.Jednym z narzędzi marketingowych, po jakim obligatoryjnie warto zrealizować badania marketingowe są systemy partnerskie.Przystępując do przygotowania planu działania kierownictwo (...)

Powiązane tagi: marketing, promocja, public relations, szkolenia