Nieruchomości

Profesjonalni zarządcy nieruchomości

Dodany przez Eryk, w dniu 13/10/2012

(...) instalatorzy placów zabaw, pracownicy opiekujący się zielenią, inżynierowie budownictwa, ale również prawnicy, elektrycy, firmy z branży RTV-AGD czuwające nad funkcjonowaniem systemów elektronicznych, konserwatorzy, firmy produkujące a także montujące ogrodzenia oraz bramy, ekonomiści a także inni.Zakres zarządzania nieruchomościami obejmuje:- analizy ekonomiczne oraz bezpieczne zarządzanie finansami,- pełnienie nadzoru nad realizacją prac zleconych przez właściciela,- prowadzenie dokumentacji technicznych obiektów, instalacji i infrastruktury towarzyszącej,- organizację przeglądów nieruchomości wymaganych przepisami prawa, oraz wyposażenia technicznego nieruchomości wymaganych przez ich producentów,- zabezpieczenie dostaw mediów,- utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem czystości obiektów a także altan śmietnikowych oraz należytego stanu porządku,- doradztwo w zakresie przepisów prawa związanych z nieruchomościami, prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem i zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej, - organizację modernizacji nieruchomości, remontów bieżących obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, napraw,- prowadzenie biura administracji oraz obsługę administracyjną oraz (...)

Powiązane tagi: administracja, nieruchomości, zarządzanie